SPÄTNÝ LÍZING

Financie z vozidla naspäť do Vášho podnikania

  • Pri spätnom lízingu sa stáva vlastníkom predmetu financovania spoločnosť, ktorá Vám lízing poskytne.
  • Financie za vozidlo môžete použiť vo Vašom podnikaní bezúčelovo na čokoľvek.
  • Vozidlo ostáva naďalej vo Vašom užívaní, iba sa stáva predmetom zabezpečenia lízingovej zmluvy.
  • Po zaplatení poslednej splátky a dohodnutej odkupnej ceny za financovaný predmet prechádza vlastníctvo okamžite naspäť na Vašu spoločnosť. 

Upozornenie: Spätný lízing neposkytujeme fyzickým osobám - nepodnikateľom.

POŽIADAJTE O KALKULÁCIU