FINANČNÝ LEASING

Najrozšírenejší produkt na financovanie 

  • Najrozšírenejší produkt na financovanie automobilov, dopravnej techniky, strojov, zariadení a technológií.
  • Po skončení lízingu prechádza predmet lízingu za dohodnutú cenu do vlastníctva nájomcu.

Výhody Finančného leasingu:

  • Potrebná malá vstupná investícia (akontácia od 20 %).
  • Rýchly schvaľovací proces.
  • Lízingové splátky sú pre podnikateľov plne uznateľným daňovým nákladom.
  • Garantovaná výška splátky počas celej doby splácania.
  • Poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia.
  • Splátky poistného sú rovnomerne rozložené do mesačných splátok.
  • Šetrí likvidné prostriedky.

POŽIADAJTE O KALKULÁCIU