KALKULÁCIA

rýchla a nezáväzná

NÁSLEDNÉ DOKUMENTY
K FINANCOVANIU


Zamestnanec

  • Občiansky preukaz
  • Druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz/pas)
  • Potvrdenie o príjme alebo výpis z účtu za posledné 3 mesiace
  • Osvedčenie o evidencii vozidla II. časť (platí pre financovanie jazdených vozidiel)

Podnikateľ/Spoločnosť

  • Občiansky preukaz majiteľa / konateľa
  • Výpis z obchodného registra s rodným číslom / živnostenský list
  • Účtovná závierka za posledné účtovné obdobie
  • Osvedčenie o evidencii vozidla II. časť (platí pre financovanie jazdených vozidiel)