FINANCOVANIE Z EU ZDROJOV

AGROúver

 • AGROúver je určený pre všetky podnikateľské subjekty z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, spracovateľského priemyslu a iných, v súlade s podmienkami oprávnenosti prijímateľov nenávratného finančného príspevku v PRV.

Predmet financovania:

 • nové/použité poľnohospodárske stroje, zariadenia a technológie v súlade s PRV
 • nové/použité nákladné a úžitkové automobily, ťahače, návesy a prívesy v súlade s PRV.

PARAMETRE PRODUKTU

 • minimálna doba financovania od 24 mesiacov,
 • zabezpečenie úveru záložnou zmluvou, ručiteľskou listinou, notárskou zápisnicou alebo inou PPA akceptovateľnou formou zabezpečenia,
 • variabilné splácanie - mesačné alebo kvartálne splátky, sezónne, odložené splátky na začiatku trvania zmluvy alebo aj iné formy splácania,
 • poistenie financovaného predmetu počas doby trvania zmluvy o financovaní.

VÝHODY FINANCOVANIA CEZ AGROÚVER

 • rýchly schvaľovací proces
 • garantovaná výška splátky pri fixnom úročení
 • výhodné poistné sadzby
 • poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia
 • splátky poistného, rovnomerne rozložené do mesačných splátok
 • jednorazová splátka bez poplatku do výšky 50% z nesplatenej istiny

POŽIADAJTE O KALKULÁCIU