POTREBNÁ DOKUMENTÁCIA

Aké dokumenty požadujeme k úspešnému schváleniu?

SÚKROMNÁ OSOBA

  • Občiansky preukaz
  • Druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz/pas)
  • Potvrdenie o príjme alebo výpis z účtu za posledné 3 mesiace
  • Osvedčenie o evidencii vozidla II. časť (platí pre financovanie jazdených vozidiel)

PODNIKATEĽ

  • Občiansky preukaz konateľa / majiteľa
  • Výpis z obchodného registra s rodným číslom / živnostenský list
  • Účtovná závierka za posledné účtovné obdobie
  • Osvedčenie o evidencii vozidla II. časť (platí pre financovanie jazdených vozidiel)

POŽIADAJTE O KALKULÁCIU