Ako sa líšia možnosti financovania firemného automobilu?

21.01.2022

Pri zaobstaraní si auta na podnikanie môže firma využiť niekoľko typov financovania. Vozidlo je možné kúpiť, či už z vlastných prostriedkov alebo na úver, dlhodobo si ho prenajať, alebo financovať priamo u výrobcu. S každou z týchto možností sa spája niekoľko výhod a nevýhod. 

Ak sa v nich podnikateľ dokáže orientovať, a vyberie si ten najvhodnejší, ušetrí nemalé finančné prostriedky a čas.

Financovanie prostredníctvom úveru:

Jednoducho povedané, firma kúpi auto za prostriedky, ktoré získala úverom. Vozidlo sa okamžite stáva jej majetkom, s čím je spojených aj niekoľko výhod. Nákladmi na jeho nadobudnutie (prostredníctvom odpisov), prevádzku či udržiavanie si môže znížiť daňový základ. Ak sa ale vozidlo používa aj ako súkromné, do daňových výdavkov sa v plnej výške všetky nepremietnu.

V prípade, že firma auto vlastní, má zaň aj zodpovednosť. Na jej pleciach je riziko zostatkovej hodnoty. To znamená, že sa musí vysporiadať s tým, že cena auta každým dňom klesá. Takisto rieši jeho poistenie, údržbu a technické kontroly.

Výhodou nákupu na úver je jeho dostupnosť. Poskytujú ho banky aj nebankové spoločnosti. Často sa ho dá vybaviť online alebo formou SMS. Takisto býva bezúčelový, to znamená, že prostriedky z neho sa dajú použiť na čokoľvek a kedykoľvek. Firma tak má garanciu prostriedkov a zároveň dosť času si automobil vybrať.

Nákup prostredníctvom finančného leasingu:

Finančný leasing je podobný produkt ako úver. Tiež sa spláca po častiach, no rozdiel je vo vlastníctve leasingového predmetu. Je to dlhodobý prenájom s prednostným právom kúpy. To znamená, že auto zostáva majetkom leasingovej spoločnosti až do jeho kompletného splatenia. Vďaka tomu pri tejto forme financovania nie je nutné dokladovať príjem.

Aj v tomto prípade si môže firma uplatniť výdavky. Auto môže daňovo odpisovať, do daňových výdavkov si tiež môže zahrnúť pohonné látky, poistenie či náklady na údržbu, ktorú si tiež rieši a hradí sama. Musí ale využívať servisy autorizované leasingovou spoločnosťou. Takisto má povinnosť uzavrieť havarijné poistenie, aby sa nestalo, že poškodí vozidlo, ktoré jej nepatrí, a nebude mať prostriedky na jeho opravu.
Leasingová spoločnosť ho môže poskytnúť za výhodnejšiu cenu alebo pridá iné doplnkové služby. Služba je podobne dostupná ako úver, ale menej flexibilná. Je možné použiť ju len na účel, na ktorý bola zriadená. Dokonca sa nedá zvoliť si tento typ financovania na hocijaké auto.

Financovanie cez operatívny leasing:

Ani pri operatívnom leasingu neprechádza vozidlo do majetku firmy. Prenajíma si ho na určité zmluvne stanovené obdobie a stanovenú sumu. Majiteľom automobilu, aj v technickom preukaze, ostáva leasingová spoločnosť.

A to aj v budúcnosti. Pri tomto type financovania neexistujú žiadne predkupné práva. Firma nemusí vôbec riešiť, čo po rokoch spraví s ojazdeným automobilom, ani s tým, čo bude s jeho klesajúcou hodnotou.

Takisto pre ňu odpadá mnoho povinností spojených so zaobstaraním a prevádzkou vozidla. Prenajímateľ sa stará napríklad o registráciu, poistenie, servis, poistné udalosti, niekedy dokonca aj o diaľničnú známku. Hoci firma nemá toľko povinností, stále si môže odpísať časť nákladov, ako nájomné alebo pohonné látky.

Financovanie priamo u výrobcu:

Produkty na financovanie auta pre firmy ponúkajú aj samotní výrobcovia automobilov. Sú komplexnejšie ako úvery či finančné leasingy a často kombinujú ich výhody.

V ponuke býva klasický finančný leasing, kde sa firma stáva majiteľom vozidla po splatení všetkých splátok a zaplatení celej sumy. Výhodou takéhoto financovania u výrobcu je možnosť flexibilnejšie si nastaviť dobu a výšku splátok. Výslednú cenu vozidla je tiež možné znížiť si rôznymi bonusmi. Napríklad, niektorí výrobcovia ponúkajú šrotovné za ojazdené firemné auto.

Ďalšou možnosťou je operatívny leasing u výrobcu. Firma si vozidlo len prenajme, neprejde do jej vlastníctva. Po ukončení zmluvne stanoveného obdobia prenájmu si môže vybrať, či auto vymení za nové, dospláca ho a odkúpi, alebo vráti a ostane majetkom prenajímateľa. Možnosť odkúpenia nebýva pri operatívnom leasingu bežný postup.

POŽIADAJTE O KALKULÁCIU