Čo to je leasing a aké má formy?

27.01.2022

Ak ste už v minulosti kupovali auto, určite ste už o leasingu počuli. Používa sa v prípadoch, keď nemáte dostatok peňazí na kúpu auta a jednoducho si ich požičiate od leasingovej spoločnosti.

Dôležité však je, aby ste vedeli rozdiel medzi leasingom a úverom a tiež, aké práva a povinnosti z leasingu vyplývajú.  

Leasing a jeho formy

Ak sa rozhodujete nad kúpou vozidla, stretnete sa s finančným a operatívnym leasingom. Existuje hneď niekoľko rozdielov medzi týmito dvomi alternatívami leasingu a určite vám odporúčame o nich vedieť čo najviac.

Finančný leasing vám umožní okamžitú kúpu vozidla, no starostlivosť o vozidlo vo forme údržby, poistenia a iných, je vašou povinnosťou. Až po poslednej splátke získavate právo predom stanovenú vec, vo vašom prípade auto, odkúpiť. Až v tom momente sa vozidlo skutočne stáva vaším.

Operatívny leasing je oproti tomu finančnému len formou prenájmu. Ak teda nechcete vozidlo kupovať, ale si ho len prenajať, je tou lepšou alternatívou. Všetky vyššie spomenuté starosti späté s vozidlom spadajú pod prenajímateľa. Akonáhle skončí operatívny leasing, vozidlo je vymenené za nové, samozrejme, v prípade, že leasing chcete predĺžiť.

Operatívny leasing je podstatne drahší ako ten finančný, z toho aj vyplýva jeho využitie väčšími firmami a nie jednotlivcami.

Leasing alebo úver?

Kľúčový rozdiel medzi leasingom a úverom je jednoduchý. Ak kupuje na úver, majiteľom vozidla sa stanete okamžite. Ak zase chcete financovať kúpu formou leasingu, majiteľom je leasingová spoločnosť až do momentu poslednej splátky.

Leasing, na druhej strane, ponúka miernejšie podmienky pre získanie. Nemusíte hľadať ručiteľa, dokladať výšku príjmu a je administratívne nenáročný - narozdiel od úveru.

Leasing je tiež pre finančné inštitúcie menej rizikový a v prípade problémov so splácaním sa veriteľ rýchlejšie dostane k svojmu majetku.

Niektorí ľudia vnímajú ako nevýhodu leasingu nutnosť mať nejaký vlastný kapitál, alebo zloženie akontácie. Záleží to však od leasingovej spoločnosti.

Či už sa rozhodnete pre leasing, alebo úver, musíte vopred vedieť do čoho idete, aké budete mať práva a povinnosti a v prvom rade, čo si musíte pripraviť.

POŽIADAJTE O KALKULÁCIU